Historikk:

Eiendomselskapet Alf Bjerckes Vei Eiendom AS ble etablert i 2006 av Fabritiusgruppen. Bygget ble planlagt og bygget for Moderne Kjøling AS sin grossisthandel med komponenter for kuldeanlegg. Da bygget var ferdigstillet i april 2009 ble selskapsnavnet naturlig nok byttet til Brobekkveien 90 AS.

Konsernstruktur:

Brobekkveien 90 AS er 100% eiet av John Akre-Aas gjennom selskapet Joce AS.