Varsle - Lukke -Rømme

Husk at du først må varsle, deretter prøve å slukke eller lukke brannen inne før du rømmer.

Ved brann

Bruk aldri heisen ved brann. Bruk isteden trappen.