Byggets 2 vannmålere og hovedstoppekran står ved byggets hovedinntak for vann i plan U (lager) i hjørnet mot rundkjøring i Brobekkveien.

Stoppkranen er merket med skilt "stoppekran".

 

En oversikt over de planlagte vedlikeholdsarbeidene Vann- og avløpsetaten for tiden gjennomfører i Oslos gater finner man her:

http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/aktuelt/arbeider_i_gata/