Vaktmesteren har ansvar for enklere drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt tilsyn med eiendommen.

Vaktmesteren er Lasse Baardseth (telefon 22 08 78 29), som er ansatt i Moderne Kjøling AS. Han har ansvar for enklere vaktmesteroppgaver, drift av sprinkler, varme og ventilasjonsanlegg, iverksetting av periodisk utvendig renhold (vindusvask, feiing, fjerning av tagging etc). Han skal også sørge for at det ikke hensettes gjenstander og avfall i fellesareal eller at rømningsveier er blokkert.