Bygget er fullsprinklet. Sprinkelsentral er i P-kjeller og adkomst er skiltet.

Ventilstopper for bruk ved ødelagt glasskapsling til sprinkelhode finnes ved brannsentralen ved hovedinngangen i 1. etg.

Kontaktopplysninger til firma som har serviceavtale for sprinkleranlegget finner du her.