Snørydding og maskinell feiing av utearealer gjøres av  Vaktmesterkompaniet AS.

Vaktmesterkompaniet  AS har brøyteavtale for felles adkomstvei samt Brobekkveien 90.

I avtalen inngår strøing og salting etter behov.

 

I tillegg bestilles bortkjøling av snø og årlig feiing etter behov