Det forutsettes at leietakerene til tilfredsstillende system for internkontroll og HMS.

Herunder innehar nødvendig brann- og katastrofeberedskap og tilfredstiller krav til oppbevaring av giftige, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander, samt stoffkartotek over disse. Leietaker skal ivareta byggets brannsikkerhet og elsikkerhet i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Leietaker er også ansvarlig for gjennomføring av heiskontroll og egenkontroller av elsikkerhet og brannsikkerhet.

Eier kan kontaktes ved Styreleder John Akre-Aas, tlf. 22087831 mobil 90621154

Ved behov for å melde avvik, feil og skade, bruk kontaktskjema i menyen til venstre: "Kontakt oss"