NØDNUMMER VED HEISSTANS  04347 (0HEIS)

Bygget har en personheis ved hovedinngangen og vareheis fra parkeringskjeller til 1 etg.  samt ekspressheis mellom plan U og 1. Alle heisene vedlikeholdes av Kone AS.

KONE ServiceSenter kan kontaktes på tlf. 05 663 (0KONE) eller på www.kone.com.

Heisene er utstyr med alarmknapp som varsler alarmsentral for heisalarmer. Herfra dirigeres evt. redningsmannskap etter behov.

 

Forsøk aldri å stoppe automatiske heisdører med et objekt, hånden eller annen del av kroppen

Forsøk aldri å stoppe automatiske heisdører med et objekt, hånden eller annen del av kroppen