Bygget er forsikret gjennom IF forsikring ved Roland Assuranse AS (telefon 22158520)

Skade meldes til IF kundeservice telefon: 02400

Hverdager kl. 08-21
Lørdager kl. 09-17 
Søndager kl. 12-19

http://www.if.no/web/no/bedrift/kontaktoss/pages/kontaktoss.aspx