Utearealer skal ikke brukes som lager eller til oppbevaring av avfall.


Avfall:
Brobekkveien 90 har inngjerdet avfallstorg på nordsiden av bygget.

Grå kasser for mat og husholdningsavfall. Tømmes av Oslo Renholdsverk. Matavfall skal ikke kastes i container på grunn av rotter, måker og andre skadedyr.

Øvrige avfallsfraksjoner hentes av Franzefoss Gjenvinning AS, avd. Haraldrud etter behov (styres av Moderne Kjøling AS).

Grønn kasse for returpapir (ikke papp) og presse for papp finnes hos Moderne Kjøling AS


Moderne Kjøling AS har kildesortering av en rekke andre avfallsfraksjoner innen eget lokale.

Følgende kildesorteres og leveres til Oslo Kommunens oppsamlingsstasjon i Brobekkveien:

  • Batterier
  • Olje, maling og løsemidler
  • Glass
  • Elektro og elektronikkavfall

Containere kan benyttes til restavfall fra leietagerenes daglige virksomhet og tømmes etter behov. Privat avfall og byggningsavfall skal ikke kastes i containeren.