BRANN MÅ MELDES BRANNVESEN PÅ TELEFON 110, Brannalarm i bygget varsler ikke automatisk til brannvesen.

Brannvarslingsanlegget må utløses manuelt innenfor vanlig arbeidstid (hverdager 07.30 –16.00). Bygget er fullsprinklet. Utløst sprinkelhode eller andre sensorer vil føre til automatisk brannalarm.

Manuell brannmelder er ved inngangsdøren til hver etasje. Utenfor arbeidstid, samt lørdag og søndag utløses varsling automatisk og har varsling til vekterselskap. Leietakeren er ansvarlig for at alle faste ansatte med opphold i bygget har gjort seg kjent med rømningsveier og slukkemidler.

Brannansvarlige:    
For hele bygget:
John Akre-Aas
Arbeid:    22 08 78 31
Mobil:    90 62 11 54

Moderne Kjøling AS:
Ole Lunder
Telefon:    22 08 78 32