Brobekkveien 90 har innbrudssalarm og adgangskontroll fra ESMI samt brannalarm med varsling til NOKAS alarmsentral. Bygget er i tillegg fullsprinklet.


Mer informasjon om hvordan man bruker alarm og nøkkelkort står i
"B90 adgangskontroll og alarmveiledning.pdf".