Bygget har kortstyrt adgangskontrollsystem med varsling til alarmsentral

Kontaktperson ved feil eller endringer i anlegget og kort er John Christian Aarnes (Moderne Kjøling AS).

Ved feilalarm: ring NOKAS Oslo på servicemottak alarm 02580