Leietakerinformasjon

Bygget har kortstyrt adgangskontrollsystem med varsling til alarmsentral

Brobekkveien 90 har innbrudssalarm og adgangskontroll fra ESMI samt brannalarm med varsling til NOKAS alarmsentral. Bygget er i tillegg fullsprinklet.

 

Utearealer skal ikke brukes som lager eller til oppbevaring av avfall.

BRANN MÅ MELDES BRANNVESEN PÅ TELEFON 110, Brannalarm i bygget varsler ikke automatisk til brannvesen.

Brannvarslingsanlegget må utløses manuelt innenfor vanlig arbeidstid (hverdager 07.30 –16.00). Bygget er fullsprinklet. Utløst sprinkelhode eller andre sensorer vil føre til automatisk brannalarm.

Byggets elsikkerhet ivaretas gjennom årlig kontroll av byggets elektriker, Lys & Varme AS (tlf. 23036150)

http://lysogvarme.no/kontakt_oss/

Bygget er forsikret gjennom IF forsikring ved Roland Assuranse AS (telefon 22158520)

NØDNUMMER VED HEISSTANS  04347 (0HEIS)

Bygget har en personheis ved hovedinngangen og vareheis fra parkeringskjeller til 1 etg.  samt ekspressheis mellom plan U og 1. Alle heisene vedlikeholdes av Kone AS.

Det forutsettes at leietakerene til tilfredsstillende system for internkontroll og HMS.

Det nærmeste postkontoret er Vollebekk (Post i butikk, Meny Vollebekk), men for leietaker er det bedriftspostkontoret i Strømsveien 245 (inne på Alna senter) som er hentested for rekomandert, pakker etc.

 

Snørydding og maskinell feiing av utearealer gjøres av  Vaktmesterkompaniet AS.

Bygget er fullsprinklet. Sprinkelsentral er i P-kjeller og adkomst er skiltet.

Bygget har ett felles strømabonnement.

Telefonnummer til vaktmester, leietagere og tjenesteleverandører.

Vaktmesteren har ansvar for enklere drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt tilsyn med eiendommen.

Byggets 2 vannmålere og hovedstoppekran står ved byggets hovedinntak for vann i plan U (lager) i hjørnet mot rundkjøring i Brobekkveien.

Varsle - Lukke -Rømme

Bygget har 2 ventilasjonsanlegg med kjøling..