Det er 18 kundeplasser og gjesteparkeringsplasser ved butikken. En av disse er forbeholdt bevegelseshemmede.

Disse er forbeholdt kunder, gjester, og andre besøkende i bygget. Øvrige parkeringsplasser er reservert for byggets leietakere.

Det er ladestasjon for el-bil utendørs og i parkeringskjelleren.