Om eiendommen, eier, leietakere og forretningsførsel

Eiendommen:
Eiendommen Brobekkveien 90 eies av Brobekkveien 90 AS. Selskapet ble stiftet i 2006. Bygget sto ferdig i april 2009.

Brobekkveien 90 er på 4 etg. + parkeringskjeller, oppført i betong og stål, og bygget for lager og kontorer. Bygget inkluderer bl.a.:

-    ventilasjonsanlegg med varmepumpe

-    adgangskontroll med varsling til vaktselskap

-    ITV-anlegg

-    fjernvarmeanlegg

-    lavenergi belysning

-    3 person- og vareheiser

Eier:
Eiendommens hjemmelshaver er Brobekkveien 90 AS

Brobekkveien 90 AS
Brobekkveien 90
0582 Oslo

org. nr. NO-989 112 260-MVA

Styreleder:
John Akre-Aas
22 08 78 31 (Moderne Kjøling AS)
90 62 11 54

Forretningsførsel:

Adv. Ellen Cecilie Bartolf
478 303 50


Leietaker:
Moderne Kjøling AS
tlf: 22087800